Một cuộc diễn tập bắt sư tử ở sở thú, dưới sự chứng kiến của đàn sư tử, nhằm răng đe chúng từ bỏ ý…

— Yume.vn —

Một cuộc diễn tập bắt sư tử ở sở thú, dưới sự chứng kiến của đàn sư tử, nhằm răng đe chúng từ bỏ ý định xổng chuồng. 😎
Nguồn: Sưu tầm
#Kenh14Photos

#Yume