– Một giờ ở địa điểm này bằng 7 năm trên Trái Đất…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

– Một giờ ở địa điểm này bằng 7 năm trên Trái Đất.
– Tốt, đợi ở địa điểm này thêm 10 năm nữa coi Bình Chánh có nới lỏng visa hông.


Yume.vn Xin cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume