MỘT LINH MỤC KHUYÊN GIÁO DÂN BỎ HỌC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ BỊ GIÁO DÂN ĐẬP VỠ ALO… – Yume.vn

— Yume.vn —

MỘT LINH MỤC KHUYÊN GIÁO DÂN BỎ HỌC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ BỊ GIÁO DÂN ĐẬP VỠ ALO

Trích lời giáo dân trên trang Công giáo ngày này:
“Hãy xem suy nghĩ của một vị linh mục được ăn học kỹ càng luôn vỗ ngực xứng danh Thiên Chúa. Không biết ông ta có học hành tử tế, có gốc ngon j không mà nói năng vô học và kém hiểu biết thế. Thử hỏi linh mục hùng ông đã đi được các đâu trên Tổ quốc Việt Nam này, đã mò mặt ra trường sa chưa mà dám mở mồm nói xiên nói quàng. Hay ông chỉ giỏi khóc lóc kêu van lòng thương hại để xin tiền, với khả năng và nhận thức như thế ông chỉ làm được điều đó thôi. Đừng phát biểu làm j. Không nói người ta còn tưởng ông…”
Chúng tôi Chân thành cảm ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume