Một mình vẫn ổn, bớt cà khịa! :”>…

— Yume.vn —

Một mình vẫn ổn, bớt cà khịa! :”>

#Kenh14Quotes
#Yume