Đăng nhập

Một ngày thật buồn

Mình không biết phải làm gì để giúp đỡ họ, trong khi đó chính bản thân mình cũng cảm thấy rất mình, mặc dù mình cũng không muốn như vậy. Theo các bạn làm thế nào để họ và mình sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận