Đăng nhập

Một ngày vất vả...

 

Một ngày tệ hại… cứ tưởng sẽ hoàn thành nốt bài vở ai ngờ cái PC nó bị hư… phải cài lại… hic… đến cái đĩa cài cũng bị jì lun… cài đi cài lại 3 lần mới được… hic… mệt quá trời… thật là một ngày mệt mỏi…

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận