Một nữ sinh ở Hà Giang ngủ quên đến muộn giờ thi, đã được anh CSGT và anh Công an hộ tống chở đến đị…

— Yume.vn —

Một nữ sinh ở Hà Giang ngủ quên đến muộn giờ thi, đã được anh CSGT và anh Công an hộ tống chở đến vị trí thi kịp thời.

Nguồn: KSDP

#aFamily #hóng_trên_mạng #kythiTHPT2019 #Th#Yume