Một ông chồng mang máy đến quán em nhờ xoá dữ liệu, xem lịch xử hoảng quá không biết em có lên báo …

— Yume.vn —

Một ông chồng mang máy đến quán em nhờ xoá dữ liệu, xem lịch xử hoảng quá không biết em có lên báo công an không?

#afamily #troll #hóng_trên_mạng #hvt


Yume