trang Blog

mrfatsTham gia: 30/03/2009
 • CÙNG TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH NGHĨA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CÙNG TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH NGHĨA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : dân vận là vận động lực lượng của mỗi 1 người dân, không để xót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm và những việc mà đoàn thể chính phủ giao cho, dân vận không chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

  Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng . việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

  Điểm thứ hai là bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dan, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.

  Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

  Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”

  Xuất phát từ lý luận của chủ nghĩa mac - lê nin, tình hình thực tiễn của đất nước chủ tịch hồ chí minh đã đưa ra định nghĩa về công tác dân vận tuy chỉ có vài dòng nhưng đầy đủ, trong đó thể hiện rõ quan điểm của người, thể hiện rõ sự phù hợp trong giải pháp làm công tác dân vận tại việt nam lúc bấy giờ và bvẫn còn phù hợp với điều kiện đất nước chúng ta hiện nay.

  Để hiểu rõ thêm định nghĩa này trước tiên chúng ta cần nắm được tầm quan trọngc ủa công tác dân vận:

  1/ Dùng quan điểm của Mác – Lê nin để phân tích định nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

  a/ Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng . việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ họ phải hăng hái làm cho kỳ được :

  Có thể khẳng định từ thế kỷ XVII trở lại đây trên thế giới các cuộc cách mạng xã hội muốn giành được thắng lợi không thể do một nhóm người hay một các nhân có thể thực hiện được, mà đòi hỏi phải do chính đảng có lý luận luận tiên phong lãnh đạo trong đó chính đảng đó cần phải biết thuyết phục, giáo dục và vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, nhưng để quần chúng nhân dân có thể một lòng đi theo chính đảng, cùng chính đảng thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng thì họ cần phải thấy được quyền lợi của mình khi tham gia. Theo quan điểm của các mác : “ tất cả những cái gì mà con người đấu tranh giành lấy đều phải dính liền với lợi ích của họ”.

  Phát triển quan điểm này Lê Nin còn nhận định “ những lý tưởng cao cả nhất cũng không đáng một xu nhỏ, chừng nào người ta không biết kết hợp chặt chẽ những lý tưởng đó với lợi ích của chính ngay những người đang tham gia cuộc đấu tranh kinh tế, chừng nào người ta không biết kết hợp những lý tưởng đó với những vấn đề chật hẹp và nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của giai cấp ấy như vấn đề trả công lao động một cách công bằng”.

  Từ quan điểm của Mac – Lê Nin ta thấy được vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh trong định nghĩa lại đặt vấn đề giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu được việc đảng, đoàn thể vận động họ làm là có lợi cho họ và là nhiệm vụ của họ, họ phải hăng say thực hiện, thật vậy vận động nhân dân làm cách mạng là mang lại lợi ích cho nhân dân tuy nhiên để họ một lòng đi theo đảng, làm đúng những gì đảng, đoàn thể vận động thì họ cần được giải thích về những việc mà họ phải làm thấy được lợi ích cho chính bản thân mình thì tin chắc rằng họ sẽ hăng say thực hiện.

  Trên thực tiễn hiện nay ta nhân thấy như việc vận động quần chúng nhân dân hiến đất mở hẽm vừa làm đẹp phố phường, làm đẹp đô thị tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn gặp phải không ít khó khăn do người dân không được giải thích rõ, không thấy được những lợi ích mà họ có được, nên sau khi hiểu được việc hiến đất làm đường sẽ làm cho giá đất tại khu nhà của họ tăng hơn so với giá trị ban đầu, phố phường cũng khang trang hơn họ đã sẵn sàng hiến đất.

  b/ Điểm thứ hai là bất cứ việc gì cũng phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành :

  Các Mác đã căn dặn : “ làm dân vận là phải dùng phương pháp nêu gương và giúp đỡ”. Thật vậy trong dân vận việc nêu gương, biểu dương những mô hình hay từ thực tiễn có tác dụng cổ vũ động viên rất lớn, làm công tác vận động quần chúng nhân dân không được dùng mệnh lệnh, áp đặt ý chí cần phải biết lắng nghe kinh nghiệm trong dân, bàn bạc cùng nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

  Đối với Lê Nin ông rất coi trọng phương pháp thuyết phục, giáo dục và nêu gương đối với quần chúng nhân dân, Người đề ra nhiệm vụ hàng đầu đối với Đảng cộng sản là phải “thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sách lược của mình”, ông khuyến khích mở rộng dân chủ công khai làm cho người dân biết được công việc của đảng của nhà nước, ông luôn biết lắng nghe và trân trọng ý kiến của người dân coi đó là người thông tin, kinh nghiệm cự kỳ quý báu để hình thành chính sách.

  Từ quan điểm của Mác – Lê Nin chúng ta hiểu được vì sao trong dân vận Bác luôn coi trọng ý kiến và kinh nghiệm của nhân dân. Đối với cán bộ dân vận nếu như không biết lắng nghe từ nhân dân, chỉ biết áp đặt, buộc họ phải làm theo ta một cách máy móc chắc chắn hiệu quả công việc sẽ không cao, người làm dân vận giỏi là phải biết tuyên dương, biểu đương những mô hình, giải pháp hay hiệu quả, biết trân ttrọng những giải pháp đó để nhân rộng ra cùng thực hiện. Khi đặt ra kế hoạch cùng thực hiện với nhân dân cần chú ý với điều kiện thực tiễn mỗi nơi mỗi khác không nên máy móc, phải biết vận dụng những điều kiện thực tiễn tại chỗ để làm tiền đề, làm điều kiện thuận lợi để cùng nhân dân giải quyết công việc.

  Trong quá trình triển khai thực hiện công việc cần có sự theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc khuyến khích nhân dân thực hiện, việc xong cần phải cùng dân rút kinh nghiệm, phê bình khen thưởng. Người là dân vận không nên mang tư tưởng làm cho xong việc, nghĩ rằng dây là việc của đảng và của nhà nước nên không cho dân tham gia hoặc mang tư tưởng dây là việc của dân nên do dân thực hiện tất cả. Thực tế ngày nay cũng đã cho chúng ta thấy những công việc có dân tham gia luôn đạt được hiệu quả thiết thực, hàng trăm vụ tham nhũng, rút ruột các công trình đều do dân phát hiện, những công tình có dân tham gia luôn đạt được hiệu quả.

  c/ Dân vận là vận động lực lượng của mỗi 1 người dân, không để xót một người dân nào :

  Quần chúng nhân dân có sức mạnh vô địch tuy nhiên muốn nhân dân phát huy được sức mạnh đó thì họ cần phải đoàn kết lại. Các Mác đã từng kêu gọi “ vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”, nhờ đoàn kết mà giai cấp công nhân đã giành được thắng lợi. Người tiếp tục khẳng định “… chúng ta hãy nhớ 1 nguyên tắc cơ bản của thế giới đó chính là sự đoàn kết…”

  Phát huy quan điểm này Lê Nin đã luôn khẳng định và đánh giá cao việc động viên và phát huy mọi lực lượng của quần chúng nhân dân, người cảnh báo “ những ai chỉ trông vào bàn tay của những người cộng sản để xây dựng xã hội cộng sản là những kẻ có tư tưởng hết sức ngây thơ”.

  Từ những quan điểm của Mác – Lê Nin chúng ta thấy được quan điểm của Bác trong công tác vận động quần chúng là “không để xót một người dân nào” vì mỗi người dân, mỗi tầng lớp xã hội đều giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc cách mạng người làm dân vận khéo là phải biết vận động tất cả quần chúng nhân dân cùng tham gia các phong trào cách mạng cũng giống như bàn tay của chúng ta mỗi ngon tuy dài, ngắn khác nhau nhưng đều có những công năng nhất định. Bài học về Tây nguyên đã cho chúng ta thấy: trong chiến tranh khi mà tư tưởng của mỗi người dễ giao động nhất, khi mà cái chết luôn treo trên đầu thì đồng bào dân tộc lại che trở, tiếp tế lương thực cho bộ đội ta đánh giặc, nhưng trong thời bình chính những cán bộ coi khinh công tác dân vận ở khu vực này, không sâu sát cùng đồng bào các dân tộc đã tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng, dùng chiêu bài mua chuộc để kích động đồng bào dân tộc biểu tình, chống phá nhà nước vì vậy làm dân vận không được bỏ xót 1 người dân nào.

  2/ Thực tiễn công tác dân vận hiện nay :

  Căn cứ vào những quan điểm của Bác trong định nghĩa trên chúng ta có thể khẳng định công tác dân vận hiện nay đã được toàn hệ thống chính trị cũng như các ngành thực hiện rất tốt và ngày càng phát triển. Đông đảo quần chúng nhân dân đang cùng chúng ta thực hiện những nhiệm vụ Kinh tế – Chính trị – Văn hoá - Xã hội, đại bộ phận quần chúng nhân dân hiểu được những chủ trương, quan điểm của đảng từ đó tích cực tham gia. Số lượng quần chúng tham gia vào các đoàn thể chính trị các hội đoàn quần chúng ngày càng tăng, cùng với chủ trương phát huy dân chủ ở cơ sở quần chúng nhân dân có thêm cơ hội tham gia giải quyết những vấn đề tại khu dân cư của mình, những vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình và xã hội, có thể nói những thành công như : vận động thành công nhân dân hiến đất mở hẽm ở một số phường, vận động quần chúng tham gia đóng góp những quỹ từ thiện xã hội ngày càng tăng, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được nhiều người dân tham gia… là kết quả thực tiễn nhất về công tác dân vận tại quận 8 chúng ta. Bên cạnh đó những công trình chăm lo cho đời sống nhân dân như trường học, trạm y tế, cầu đường… ngày càng được hoàn thiện giúp cho lòng dân tin vào đảng tin vào nhà nước.

  Tuy nhiên trong thực tiễn vẫn còn có một số ít cá nhân, tập thể làm công tác dân vận một cách hình thức, máy móc, áp đặt, lợi dụng một ít chức quyền được đảng và nhà nước giao cho để sách nhiễu nhân dân, đã không vân động nhân dân tham gia mà con làm khó, cản trở vai trò thực thi giám sát của nhân dân, việc triển khai những chủ trương của đảng và nhà nước để vận động nhân dân cùng làm được giao cho những cán bộ không có kỹ năng dân vận chỉ biết đọc và cứ phát động ai làm hay không thì mặc kệ, xem đó như là nhiệm vụ mà không cần phải giải thích, lắng nghe từ nhân dân vấn đề này thấy rõ nhất tại các phiên họp tổ dân phố. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến những cán bộ vì lợi ích của cá nhân mình mà cố tình cảng trở vai trò giám sát của nhân dân để rồi có những công trình làm ra chưa sử dụng đã lún nứt, những đường hẽm mới vừa được bê tông hoá chỉ cần qua 1 trận mưa đã bị bào mòn hơn 1/3. ở một số ít khu phố việc vận động quần chúng nhân dân còn mang tính chọn lọc, vẫn còn một số cán bộ khu phố hiểu sai về dân vận chỉ nghĩ đến vận động tiền, của trong dân nên đã vận động ở những gia đình giàu có và bỏ qua những nhà nghèo khó mặc dù họ vẫn có khả năng đóng góp công sức và những công việc của khu phố. Một số cán bộ dân vận có đạo đức tốt, vận động được đông đảo quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, phản ánh được nhiều ý kiến từ phía quần chúng nhân dân đóng góp cho đảng, nhà nước thì bị trù dập vì tội “nhiều chuyện”… những thực tế này chỉ là số ít tuy nó không che mờ được kết quả tốt đẹp của công tác dân vận ở địa phương ta tuy nhiên nó lại là những vấn đề đáng được lưu tâm cần nhanh chóng giải quyết nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác dân vận.

  Tóm lại định nghĩa về công tác dân vận của Bác là cả một quá trình đúc kết từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin đến thực tiễn của đất nước chúng ta. Nó mang một ý nghĩa hết sức sâu sắc đối với mỗi người cán bộ làm công tác dân vận vì vậy người làm dân vận cần phải nắm rõ được định nghĩa, hiểu được ý nghĩa của nó và áp dụng vào trong qúa trình công tác của mình. Sự nghiệp dân vận là cả một quá trình lâu dài đầy thử thách và mang tính quyết định đối với cách mạng Việt Nam nói chung và sự phát triển của quận chúng ta nói riêng vì vậy đòi hỏi sự kiện trì thực hiện của toàn bộ hệ thống chính trị.

  QUỶ BIỂN

  CÙNG TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH NGHĨA CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH