trang Blog

mttp08Tham gia: 12/10/2007
 • Nhung cau noi hay ...
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nhung cau noi hay ...

   

  LUC NAO TOI CUNG AN NGAY NOI THAT, LUON DIEM DAM, KHIEM TON, DIU HIEN. TOI KHONG HAM CO CHO KE KHAC HUNG DU, CO AC CAM VOI TOI, SAC MAT TOI LUON NHU MUA HOA NO, TOI HOAN TOAN XA THAN DE PHUC VU CON NGUOI, TOI QUAN TAM DEN BAT KI AI GIAO TIEP VOI TOI, DAM CHIU TRACH NHIEM VE LOI NOI, HANH VI.....TOI LA NGUOI YEU MEN HET MOI NGUOI, KE CA KE THU HAI TOI. TOI BIET TU TRONG DE KE KHAC MEN PHUC TOI

  CO 3 DIEU QUAN TRONG TRONG CUOC SONG : THU NHAT ,SONG TOT; THU HAI, SONG TOT ; VA THU BA, SONG TOT !

  CANG SONG TRONG CUOC DOI NAY, TOI CANG NHAN RA RANG DIEU DUY NHAT DANG DE SONG VA HY SINH LA LAM CHO NGUOI KHAC HANH PHUC.

  TRONG DOI SONG LUAN LY,LUC NAO TA CUNG THANH THAT VOI TA, TA PHAI THEO TIENG GOI LUONG TAM MA LAM, LANH DU. SU CHAN THAT AY DEM AP DUNG TRONG CUOC GIAO TE XA HOI, LAM CHO TA DUOC NGUOI XUNG QUANH MEN PHUC VA NHO DO TA LUON THANH CONG.

  HAY DAM TIN VAO NHUNG DIEU LON LAO HON CA CHINH BAN THAN BAN.

  MOI NGUOI DEU CO THE TRO NEN VI DAI.......CHI CAN TRAI TIM BAN CHAN CHUA LONG KHOAN DUNG VA TAM HON TRAN NGAP TINH YEU THUONG.

  KHONG PHAI NGUOI CO NHIEU CUA CAI MOI LA NGUOI GIAU CO, CHINH NHUNG NGUOI BIET CHO DI NHIEU NHAT MOI LA NGUOI GIAU CO.

  THUONG THUONG NHUNG KE DOT HAY SAN SANG KHUYEN NGUOI, TRONG KHI AY NHUNG KE HIEU BIET THI LAI KHONG MUON KHUYEN AI.

  KE NAO CHI BIET YEU BAN THAN MINH THI SE CHANG BAO GIO CO NIEM HANH PHUC LON LAO LA DUOC NGUOI KHAC YEU.

  KHONG PHAI TOI DA THAT BAI 9.999 LAN : TOI DA 9.999 LAN THANH CONG LA NHAN BIET DUOC DIEU MINH CHUA LAM DUOC.

  SU NGHEO KHO KHONG DANG XAU HO, CHI DNAG XAU HO LA NHUNG NGUOI NGHEO MA KHONG CO CHI.

  NEU BAN MUON TRAI TIM NGUOI KHAC THUOC VE MINH THI BAN PHAI MANG TRAI TIM CUA MINH RA TRAO DOI.

  NEU NHIN THAY AI DO KHONG CUOI, BAN HAY TANG CHO NGUOI DO NU CUOI CUA MINH.

  MOT NU CUOI TUOI LA ANH MAT TROI O TRONG BAN.

  SU LE PHEP KHONG TIEU PHI GI CA MA LAI CHIEM DUOC TAT CA.

  HAY YEU SU THAT NHUNG CUNG BIET THA THU LOI LAM.

  CHUNG TA PHAI BIET TU TRONG LUONG TAM CUA MINH HON DU LUAN, PHAI THANH THAT VOI MINH,KHONG MAU THUAN VOI MINH, TIM SU BINH YEN TRONG TAM HON HON LA SU BANG LONG CUA KE KHAC, CHUNG TA MOI DANG LA NGUOI TOT.

  TRUOC MOT VAN DE KHO KHAN, BAN SUY NGHI, NGHIEN CUU TOAN DIEN, BAN HAY QUYET DINH CHON MOT TRONG NHUNG SUY NGHI LA BAN DUNG THAM LAM.

  DIEU CUA BAN NOI PHAI LA DIEU THAT, MOT NGUOI CO CHI KHI LUON LA NGUOI CHAN THANH, KHONG BAO GIO CO Y NGHIA LUONG GAT AI. CO NHIEU SU THAT HO KHONG CO QUYEN NOI HOAC HO LAM THINH HOAC HO TU CHOI TRA LOI BANG CACH NAO DO NHUNG KHONG BAO GIO HO CO AC TAM LAM CHO KE KHAC LAM LAC.

  HANH PHUC KHONG PHAI LA NHUNG DIEU TO TAT MA DON THUAN CHI LA NHUNG NIEM VUI NHO NHO TRONG CUOC SONG HANG NGAY CONG LAI

  SONG TU TIN : CO GANG KHONG DE BI CHI PHOI BOI Y KIEN NHAN XET CHU QUAN CUA NGUOI KHAC. HAY TU TIN VAO BAN THAN.

  TINH YEU CHAP CANH : KHI YEU, CON NGUOI THUONG BAY BONG LANG MAN HON RAT NHIEU. KHONG CU PHAI LA TINH YEU TU HAI PHIA MOI HANH PHUC, DOI KHI CHI CAN NGHI TOI MOT NGUOI VOI NHUNG TINH CAM CHAN CHUA NHAT CUNG DU DE CON NGUOI TA CAM THAY HANH PHUC.

  DAT RA  MUC DICH : CO LE KHONG CO GIDANG BUON HON LA SONG MA KHONG CO MUC DICH, KHONG CO UOC MO. HAY DAT RA NHUNG MUC DICH CUA CUOC SONG VA CO GANG BIEN CHUNG THANH HIEN THUC.

  TAN HUONG NHUNG GIAY PHUT NGOT NGAO DU NGAN NGUI MA CUOC SONG  BAN TANG. CUOC SONG HANH PHUC CHINH LA MOT CHUOI NAM THANG DUOC KET NOI BOI VO VAN NHUNG DIEU LY THU BE NHO NHU THE.

  AI QUEN HANH PHUC CUA MINH, DE TIM HANH PHUC CHO KE KHAC SE GAP HANH PHUC TRAN DAY.

  NHUOC DIEM DUY NHAT CUA DAN ONG LA THICH NOI NGOT VA SO NUOC MAT.

  KHONG CO GI CAO THUONG VA DANG KINH BANG LONG CHUNG THUY.

  MUON GAP NGUOI DE THUONG, CAN NHAT MINH PHAI DE THUONG.

  TINH YEU SAY DAM DE GAP HON LA TINH BAN TRON DAY.

  NEU KHONG CO SU CHUNG THUY THI TREN DOI NAY KHONG THE CO TINH YEU, TINH BAN VA DUC HANH.

  NU CUOI CUA NHUNG NGUOI PHU NU BIET NHAN NHIN CO THE LAM RAN NUT DA HOA CUONG.

  KHONG BIET PHAN BIET CAU NOI HAY, DO THI KHONG THE NAO BIET KE TA, NGUOI CHINH DUOC.

  CON ONG DUOC CA TUNG VI NO LAM VIEC KHONG PHAI CHO CHINH MINH, MA CHO TAT CA.

  TRUOC MOT VAN DE KHO KHAN, BAN SUY NGHI, NGHIEN CUU TOAN DIEN, BAN HAY QUYET DINH CHON MOT TRONG NHUNG SUY NGHI LA BAN DUNG THAM LAM.

   

  Nhung cau noi hay ...