Đăng nhập

Mua...............

108h6ddqb8.gifPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket a
:.♥.: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Kh
ông Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.: :.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.: :.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.:
"".......kA^.u nAzi`...... .........tO+' sE~ ko trA~ lAz.i chOa kA^.u đÔy kÁnh Âu nhÁz.....đÊ~ kA^.u ko pAy đy.......mAi~ byn tO+'.....mAi~...! .....Uhm`....tO+' đÁng ghÉt thía đE^y'
....tO+' ít ky~ zi. đÓa.....vÂng, đÚng thÍa.....vÀz tO+' đA~ rít iU""
  


 

...bu0^n`...

108h6ddqb8.gif.........chan' nan?.....

108h6ddqb8.gif...............lam` t0^n? thuo*ng 1 nguoi`... tha^t. su*. hok mu0^n' te0. nao`...108h6ddqb8.gif

.......................la` do mjh`???????......108h6ddqb8.gif

.........................................................

....108h6ddqb8.gif............cug~ da^u fai? tat' ca? do mjh`....

 

......... hjx.hok bie^t' nua~...

...........cug~ ko mu0^n' nghj~ nua~....108h6ddqb8.gif

 

............

....................me^t. moj~ ....108h6ddqb8.gif

......108h6ddqb8.gif.........fai? we^n he^t' .108h6ddqb8.gif

.......Nhu* the' t0t' h0n*........108h6ddqb8.gif

........thik' nhu* the^"...thik' la` mjh108h6ddqb8.gif`

 

 

 

.......  
......................            ..............................


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
bupbevotu_143
hjx minh` la` thanh` vien moi' nen ............can` co' ban:D:D:x
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 9 Năm trước