Đăng nhập

Mưa

Mưa về trên phố lạnh

Đường xưa đi một mình

Như chút tình hắt nắng

Chỉ còn là mong manh..

Có ai nhắc tên anh

Mình nghe lòng đau nhói

Đừng gợi nửa người ơi!

Một chút tình quên vội

Nay đường ta hai lối

vẩn nhớ đường " Tự Do"

Có hàng me xanh nhỏ

" của chúng minh" ngày xưa

Chiều nay về trong mưa

Nghe tim mình buốt giá

Anh không còn như xưa

Để mình đơn lẻ quá!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận