Đăng nhập

Mùa của những nỗi buồn!

Lạ ghê, lạ ghê! Lượn một vòng quang các blog, thấy blogger nào cũng kêu sao cứ thấy buồn buồn lạ thế. Cái rét đầu đông ngọt vô cùng, không những làm người ta ớn lạnh vì jó cắt mà còn thấy lòng chống chếnh đến chao nghiêng
Hôm nai mưa không rả rích như hôm qua nhưng nỗi buồn hình như lại dầy hơn thì phải. Hai ngày rồi, những nỗi buồn không tên cứ kéo dài mãi không thôi, có lẽ là phải chờ một ngày hạ khát
Giờ thì đi ngủ thôi, mệt rồi...hết hứng!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận