MÙA HE XANH

ĐỜI SINH VIÊN BÂY GIỜ KHÔNG CÒN GẮN LIỀN VỚI CÂY ĐÀN GHITA NHƯ NHẠC SĨ QUỐC BẢO NÓI NỬA MÀ THEO CHUPPY: DỜI SINH VIÊN PHẢI GẮN LIỀN VỚI MÙA HE XANH...KHAKHA... ZUI LÉM

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận