Đăng nhập

Muốn khóc...


Hôm nay, mẹ mình sẽ đi gặp mẹ anh ấy...

Minh buồn, và muốn khóc.

Mình là con gái mà. Đáng lẽ ra...nhưng nhà xa( tận Tây Ninh -Quảng ngãi cơ) vậy nên sẵn dịp mẹ mình đi thành phố khám bệnh rồi gặp ở Thành Phố luôn. Coi như là xong đám nói đó.

Biết vậy, hiểu vậy. Nhưng sao mình thấy rất tủi thân.

Tháng 11 này mình đã là vợ người ta. Đáng lí ra mình phải vui mới đúng, nhưng mình buồn lắm.

Buồn vì mình...vì anh...vì...

Mình biết anh cũng có chút do dự khi nghĩ đến cưới xin. Nhưng biết sao được, yêu anh lắm, nhưng cũng giận anh lắm. Mình mâu thuẫn và luôn buồn anh và mình biết anh cũng buồn mình lắm

Mình luôn có cảm giác tình cảm anh không trọn vẹn bên mình.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận