Mường Lát (Thanh Hoá) sáng nay……

— Yume.vn —

Mường Lát (Thanh Hoá) sáng nay…
Nhà ông bà cạnh dòng suối, nước lũ đến nhanh quá cuốn mất ông 😞 còn bà thì bám trụ lại ở bờ đá.. khi bà lên được bờ an toàn các bạn cùng khóc…
Nguồn: Lâu Chứ Phạm Duyên Via Không Sợ Chó

#Yume