My Desktop

Bình luận

 Bình luận
4 Bình luận
oh my god, sao desktop của anh nhiều chương trình wá vậy?????????
9 Năm trước
choang' 8-} khiep' dam that T_T
9 Năm trước
Em trai không biết hide đi bớt...nhìn cho đỡ rối 2 con mắt ư?...dỏm thế
9 Năm trước
hj` hj` cho mau anh ah`, cái nì ngừ lạ ô máy xài tì mò mẫm kaka, còn em em dùng chữ cái Find mà anh chai kakaka, vô start > propram lâu lém :))
9 Năm trước