Đăng nhập

MY LOVE

Em kon nho 1 ngay no anh den ben em , bang ca trai tim chan thanh anh da tro thanh chiec chia khoa mo cua  trai tim em , Chung ta da trai wa nhung chuoi ngay hanh phuc rui den mot ngay em hok con v\cam nhan dc thu hanh phuc ma em dg co , chinh em vi nhung suy nghi ca hanh dong ngu ngoc em da tu tay minh pha huy tinh cam cua chung ta , em bit em da lam anh ton thuong rat nhiu , em bit du em em co noi xin loi anh van lan cung hok du de chua lanh trai tim anh , Chung ta ket thuc hok dc vui ve cho lam vi khi do em nhan ra rang khi thiu anh trai tim em hoi tho em nhu trong vang 1 thu j do anh hiu ko. va em nhan ra rang em hok the wen anh nhun cai cach em da nghj , va rui em quay lai tim tinh iu cua anh nhung neu anh bao dung 1 chut thi e nghj chung ta se rat hp phai hok anh. .Va roi tu ngay ay anh tro thanh 1 con nguoi khac anh lanh nhat voi e du hok la nguoi iu nhung cung hok the la pan em rat bun , anh tro thanh 1 kon nguoi khac anh tim den nhung nguoi kon gai khac 1 cach dien dai em bit anh mun chung to ban linh cua kinh truoc em nhu vay liu co la chach tot nhat ko anh. Lan dau tien em dc iu va cung chinh em pha tan tinh iu cua minh em hoi lam den jo em van kon nho hinh bong cua anh mac du em bit anh da thay doi ,  

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận