trang Blog

¶/łŘŮŞ ¶PĬŅĶTham gia: 27/04/2008
 • Chử Kiểu
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Chử Kiểu

  Mấy cái này ăn cắp ak đăng lên cho pà con dễ tìm mà dung thui ak !!!!

  Ấn ALT + các số sau:

  ╬ 8142
  ° 01456
  ∞ 7148
  € 09856
  ♪ 2573
  ♣ 5
  ▼ 9247
  ♥ 2563
  ♠ 14086
  • 06549
  ╚ 9416
  ╗ 8379
  ← 8475
  ↑ 15384
  ↓ 5145
  ƒ 7583
  † 0134
  ▄ 8156
  ■ 18942
  ß 049631
  ¯ 0943
  ¥ 0165
  ¼ 1452
  ♀ 4108
  þ 09726
  Ç 09415
  ₧ 84126
  « 94126
  Θ 72169
  ╞ 57286
  ╦ 86731
  ¿ 52648
  ∟ 36892
  Γ 8162
  ¢ 05794
  ë 081643
  Ω 48106
  ÷ 72438
  ∩ 72943
  ╓ 8150
  ╜ 2749
  ╨ 49360
  ║ 59834
  ╟ 2759
  ª 75942
  Æ 61842
  å 9606
  Å 399
  ï 30859
  σ 2789
  ─ 81604
  ▒ 5297
  ▓ 5298
  Ä 9614
  φ 82157
  Φ 8424
  ¹ 0185
  æ 9361
  ┬ 7362
  ┴ 7361
  ≡ 5104
  ± 5105
  ├ 18627
  2122 TM
  Sắc : 141
  Huyền : 0204
  Hỏi : 0210
  Ngã : 0222
  Nặng : 149
  ă : 0227
  ô : 147
  ê : 136
  ư : 0253
  ơ : 01269
  â : 131
  ó : 162
  ú : 163
  á : 160
  í : 161
  à : 133
  è : 138
  ù : 151
  ¥ : 157
  ƒ : 159
  ¼ :172
  ½ : 171
  │ : 179
  ║ : 186
  ─ : 196
  † 01414
  © 0425
  ½ 171
  ≈ 247
  § 21
  « 0171 » 175
  ¯ 0687
  ¿ 168
  ........._________________(¯)
  ......../#############/@ Ðô
  ......./#############/= = £ä
  ......|«|_|-|___|---|_|»|____|
  ......|«|¯|-|¯¯¯|---|¯|»|~~~|

  (¯`•._.•[ (Ðô£ä) ]•._.•´¯)
  ¨°o.O (Ðô£ä) O.o°
  ×÷•.•´¯`•)» (Ðô£ä) «(•´¯`•.•÷×
  • ••^v´¯`×) (Ðô£ä) (×´¯`v^•• •
  ,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_ (Ðô£ä) _)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
  - - --^[ (Ðô£ä) ]^-- - -
  ••.•´¯`•.•• (Ðô£ä) ••.•´¯`•.••
  `•.¸¸.•´´¯`••._.• (Ðô£ä) `•.¸¸.•´´¯`••._.•
  (¯`•._) (Ðô£ä) (¯`•._)
  ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*' (Ðô£ä) ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'
  Oº°‘¨ (Ðô£ä) ¨‘°ºO
  ׺°”˜`”°º× (Ðô£ä) ׺°”˜`”°º×
  .•´¯`•-> (Ðô£ä) <-•´¯`•.
  <º))))><.•´¯`•. (Ðô£ä) ¸.•´¯`•.¸><((((º>
  - -¤--^] (Ðô£ä) [^--¤- -
  ~²ºº0~ (Ðô£ä) ~²ºº8~
  ._|.<(+_+)>.|_. (Ðô£ä) ._|.<(+_+)>.|_.
  ..|..<(+_ (Ðô£ä) _+>..|..
  -•=»‡«=•- (Ðô£ä) -•=»‡«=•-
  •°o.O (Ðô£ä) O.o°•
  ––––•(-• (Ðô£ä) •-)•––––
  (¯`•¸•´¯) (Ðô£ä) (¯`•¸•´¯)
  ••¤(`×[¤ (Ðô£ä) ¤]×´)¤••
  —(••÷[ (Ðô£ä) ]÷••)—
  •ï¡÷¡ï• (Ðô£ä) •ï¡÷¡ï•
  •!¦[• (Ðô£ä) •]¦!•
  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Ðô£ä) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
  °¨¨°º"°¨¨°(_.•´¯`•«¤° (Ðô£ä) °¤»•´¯`•._)°¨¨°º"°¨¨°
  »-(¯`v´¯)-» (Ðô£ä) »-(¯`v´¯)-»
  °l||l° (Ðô£ä) °l||l°
  •°¤*(¯`°(F)( (Ðô£ä) )(F)°´¯)*¤°•
  —¤÷(`[¤* (Ðô£ä) *¤]´)÷¤—
  ¸.´)(`•[ (Ðô£ä) ]•´)(` .¸
  •÷±‡± (Ðô£ä) ±‡±÷
  +*¨^¨*+ (Ðô£ä) +*¨^¨*+
  (¯`•.º-:¦:-† Ðô£ä †-:¦:-º.•´¯)

  (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Ðô£ä †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

  ¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸Ðô£ä¸.•'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'•.¸

  ¸.•´¯`•.¸¸.¤Ðô£ä-¤-:¦:-´¯))--»

  ஐÐô£äஐ

  ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Ðô£ä♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

  llıllı (Ðô£ä) ıllıllı
  ε[-ิิ_•ิ]з Ðô£ä ε[-ิิ_•ิ]з
  |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ (Ðô£ä) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|
  ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (Ðô£ä) ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )
  ۞۞ (Ðô£ä) ۞۞
  ●±‡±● (Ðô£ä) ●±‡±●
  ●๋• (Ðô£ä) ●๋•
  [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] (Ðô£ä) [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
  ۰۪۪۫۫●۪۫۰ (Ðô£ä) ۰۪۪۫۫●۪۫۰
  -ღ– ♥ (Ðô£ä)-ღ– ♥
  - †(Ðô£ä)- †
  ♀♥♂¿½ (Ðô£ä)♀♥♂¿½
  »₪ (Ðô£ä)« ‘๑’
  ๑•ิ.•ั๑ (Ðô£ä) ๑•ิ.•ั๑
  ๑♥๑9 (Ðô£ä) 9๑♥๑
  卍]†- (nick) -†[卍
  /̵͇̿̿/̿̿”̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (Ðô£ä) ̿̿̿̿̿̿̿’̿̿̿̿̿’̵͇̿̿
  ҳ̸Ҳ̸ҳ (name) ҳ̸Ҳ̸ҳ  ............................................
  .......*I♥U*..............*I♥U*....... ...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*....
  .*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*.. .*I♥U*.........*I♥U*........*I♥U*..
  ..*I♥U*........................*I♥U*..
  ...*I♥U*......................*I♥U*...
  ....*I♥U*........Ðô£ä.......*I♥U*....
  ......*I♥U*................*I♥U*......
  ........*I♥U*............*I♥U*........
  ...........*I♥U*......*I♥U*...........
  ..............*I♥U**I♥U*..............
  ..................*I♥U*..................
  ............................................
  (¯`·._.·[ (your nickname here) ]·._.·´¯)

  ¨°o.O (your nickname here) O.o°

  ×÷·.·´¯`·)» (your nickname here) «(·´¯`·.·÷×

  · ··^v´¯`×) (your nickname here) (×´¯`v^·· ·

  ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (your nickname here) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

  - - --^[ (your nickname here) ]^-- - -

  •·.·´¯`·.·• (your nickname here) •·.·´¯`·.·•

  `·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname here) `·.¸¸.·´´¯`··._.·

  (¯`·._) (your nickname here) (¯`·._)

  ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (your nickname here) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'
  Oº°‘¨ (your nickname here) ¨‘°ºO

  ׺°"˜`"°º× (your nickname here) ׺°"˜`"°º×

  .·´¯`·-> (your nickname here) <-·´¯`·.

  <º))))><.·´¯`·. (your fishname here) ¸.·´¯`·.¸><((((º>

  - -¤--^] (your nickname here) [^--¤- -

  ._|.<(+_+)>.|_. (your nickname here) ._|.<(+_+)>.|_.

  ..|..<(+_ (your nickname here) _+>..|..

  -·=»‡«=·- (your nickname here) -·=»‡«=·-

  •°o.O (your nickname here) O.o°•

  ––––•(-• (your nickname here) •-)•––––

  (¯`•¸·´¯) (your nickname here) (¯`·¸•´¯)

  ··¤(`×[¤ (your nickname here) ¤]×´)¤··

  —(•·÷[ (your nickname here) ]÷·•)—

  ·ï¡÷¡ï· (your nickname here) ·ï¡÷¡ï·

  ·!¦[· (your nickname here) ·]¦!·

  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

  »-(¯`v´¯)-» (your nickname here) »-(¯`v´¯)-»

  °l||l° (your nickname here) °l||l°

  •°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°•


  —¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤—

  ¸.´)(`·[ (your nickname here) ]·´)(` .¸

  ·÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷

  +*¨^¨*+ (your nickname here) +*¨^¨*+


  (¯`·.º-:¦:-† your nickname here †-:¦:-º.·´¯)


  (¯`'•.¸(¯`'•.¸† your nickname here †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

  ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸your nickname here¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

  ¸.•´¯`•.¸¸.¤your nickname here-¤-:¦:-´¯))--»  (¯`·._.·[ (your nickname here) ]·._.·´¯)


  ¨°o.O (your nickname here) O.o°


  ×÷·.·´¯`·)»(your nickname here) «(·´¯`·.·÷×


  · ··^v´¯`×) (your nickname here) (×´¯`v^·· ·


  ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(your nickname here)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸


  - - --^[ (your nickname here)^-- - -


  •·.·´¯`·.·• (your nickname here) •·.·´¯`·.·•


  `·.¸¸.·´´¯`··._.· (your nickname here) `·.¸¸.·´´¯`··._.·


  (¯`·._) (your nickname here) (¯`·._)


  ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (your nickname here) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'


  Oº°‘¨ (your nickname here) ¨‘°ºO


  ׺°"˜`"°º× (your nickname here) ׺°"˜`"°º×


  .·´¯`·-> (your nickname here) <-·´¯`·.


  <º))))><.·´¯`·. (your nickname here) ¸.·´¯`·.¸><((((º>


  - -¤--^] (your nickname here) [^--¤- -


  ._|.<(+_+)>.|_. (your nickname here) ._|.<(+_+)>.|_.


  ..|..<(+_ (your nickname here) _+>..|..


  -·=»‡«=·- (your nickname here) -·=»‡«=·-


  •°o.O (your nickname here) O.o°•


  ––––•(-• (your nickname here) •-)•––––


  (¯`•¸·´¯) (your nickname here) (¯`·¸•´¯)


  ··¤(`×[¤ (your nickname here) ¤]×´)¤··


  —(•·÷[ (your nickname here) ]÷·•)—


  ·ï¡÷¡ï· (your nickname here) ·ï¡÷¡ï·


  ·!¦[· (your nickname here) ·]¦!·


  °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (your nickname here) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸


  »-(¯`v´¯)-» (your nickname here) »-(¯`v´¯)-»


  °l||l° (your nickname here) °l||l°


  •°¤*(¯`°(F)( (your nickname here) )(F)°´¯)*¤°•


  —¤÷(`[¤* (your nickname here) *¤]´)÷¤—


  ¸.´)(`·[ (your nickname here)]·´)(` .¸


  ·÷±‡± (your nickname here) ±‡±÷


  +*¨^¨*+(your nickname here)+*¨^¨*+

  ஐ(your nickname here)ஐ

  ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥(your nickname here)♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
  /̵͇̿̿/̿̿"̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ (your nickname here) ̿̿̿̿̿̿̿'̿̿̿̿̿'̵͇̿̿

  ҳ̸Ҳ̸ҳ (your nickname here) ҳ̸Ҳ̸ҳ

  ๑۩۞۩๑ (your nickname here)๑۩۞۩๑

  ıllıllı (your nickname here)ıllıllı

  ε[-ิิ_•ิ]з (your nickname here) ε[-ิิ_•ิ]з

  |̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ (your nickname here) ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|

  ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (your nickname here) ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

  ۞۞ (your nickname here) ۞۞

  ●±‡±● (your nickname here) ●±‡±●

  ●๋• (your nickname here) ●๋•

  [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] (your nickname here) [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

  ۰۪۪۫۫●۪۫۰ (your nickname here) ۰۪۪۫۫●۪۫۰

  (`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
  «´¨`•..¤ your nick name here:¤..•´¨`»
  (¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

  ((¯`°•¸¤º*`` ” -:¦:- (your nickname here)-:¦:- “ ´´*º¤¸•°´¯))


  —╬ღ♥ღ♥ °•° ─» (your nickname here) °•° ♥ღ ♥ღ╬—

  /-‘๑’-•:*´¨* •ღ (your nickname here)•*´¨ `*•-‘๑’-

  /»»-»-(¯`v´¯)-»*** (your nickname here) ***«-(¯`v´¯)-«-««

  /[»¯¯¯¶¯®ä¥ ¯Î¯åï » (your nickname here) «¯¯¯¶¯®ä¥ ¯Î¯åï »]

  /♀♂♥ღஐ:._ (your nickname here) _.:ღஐ♥♀♂


  /ܓܨܓ (your nickname here) . . (๏•ิ_•ิ๏) 198x


  /:.♥.. +**+.. / _(your nickname here)_ /..+**+..♥.:


  /°ºo(¯`°¤(your nickname here)¤°´¯)oº°

  /° Ħγ Vọŋġ ° †™(your nickname here)™†

  /★╬♥๑ღ(your nickname here)♥๑ღ╬★

  /[†] (your nickname here) [†]


  /★*--*[»»-»-(¯`v´¯)-»*** ]º°(¯`(your nickname here)´¯)[«-(¯`v´¯)-«-«« ]★*--*★

  /~xx|[°ºo(¯`°¤(your nickname here)¤°´¯)oº°]|xx~

  /(.-:_-_]xx--(_ _!)--xx[_-_:~ (your nickname here)~:_-_]xx--(_ _!)--xx[_-_:-.)


  /î----†-==(¯`'•. .(¯`·.º-::¦::-†--((your nickname here)--†-::¦::-º.·´¯). .•'´¯)==-- †-----


  ____♥♥♥_____♥♥♥_____
  __♥_____♥_♥_____♥___
  __♥______♥______♥___
  ___♥____ Ðô ___♥____
  _____♥_______♥______
  _______♥___♥________
  _________♥__________
  _______♥___♥________
  _____♥_______♥______
  ___♥____ £ä ___♥____
  __♥______♥______♥___
  __♥_____♥_♥_____♥___
  ____♥♥♥_____♥♥♥_____

  (¯`¤˚™_♥♀ŦΦŗ€/€ŗ♀♥_™˚¤´¯)
  (¯`•™»♀•◦○Łö/£○◦•♂«™•´¯)  ♥(¯`•▒»¦ηЋǿċ_şǿċķ¦«▒• ´¯)♥


  °¤*(¯`○°˚†_♥ĦǺþþÿ♥_†˚°○´ ?)°¤*


  ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥


  (¯`¤˚™_♥♀ŦΦŗ€/€ŗ♀♥_™˚¤´¯)

  —»™ (¯`◦○♥▒¦♥pe’ keo. mut’♥♥¦▒♥○◦´¯)™«

  ♪♪♪♂♥♀♪♪♪_Mu*A_♪♪♪♀♥♂♪♪♪


  ♥♣♠ÑÏÇ€_»»Küƒ€♥♣♠


  (¯`◦○ßÄߥ_£ü√_ßσ¥○◦´¯)


  (¯`·.º-:¦:-†♥Küƒ€♥†-:¦:-º.·´¯)  —»™ (¯`◦○♥▒¦ßÄߥ¦▒♥○◦´¯)™« —

  (¯`•™»♀•◦○Łö/£○◦•♂«™•´¯)

  ♥(¯`•▒»¦ηЋǿċ_şǿċķ¦«▒• ´¯)♥

  °¤*(¯`○°˚†_♥ĦǺþþÿ♥_†˚°○´� �)°¤*

  ♥_○◦¦∞Kü†€∞¦◦○_♥

  Kí tự cảm xúc:

  (n_n) Cười

  (._.) Uh oh

  (-__-) Đau, buồn ngủ, mệt

  (;_;) Khóc

  (T_T) Khóc, buồn

  (@_@) Choáng váng, chóng mặt

  (O_O) Sửng sốt, ngạc nhiên

  (*^*) Ngạc nhiên, kinh ngạc

  (>_<) Ối

  (^_^) Vui vẻ, hạnh phúc

  *(^O^)* Vui hơn, hạnh phúc hơn

  (^o^) Sung sướng, vui mừng

  (¬_¬) Bực bội

  (¬_¬”) Bực mình

  (X_X) Chết

  (=_=) Chán

  (*-*) Yêu thích

  (!__!) Buồn

  (o_O) Hoài nghi, ngờ vực

  (*O*) Không thể tin được

  (-O-) Kiêu căng, khoe khoang

  ([o]) Khóc lóc, kêu la

  ([-]) Khóc lóc, kêu la

  (p_q) Bối rối, ngượng

  (o_o) “Không đùa chứ ???”

  (;O;) Khóc căy đắng
  (_O_) duh


  (.O.’) Bối rối, ngượng

  (’_') Nghiêm túc


  (?_?) “Cái gì ???”


  (’O') Hát


  m(_ _)m Đang ngủ trên bàn, bỏ cuộc

  w(^o^)W Wow !!!


  (=^_^=) Mèo  (u_u) Buồn


  (ú_ú) Đau ốm


  (>x(*¬*) Chảy nước mũi


  (ñ_ñ) Cười giả tạo


  (Y_Y) Buồn vô tận


  ($_$) “Tiền tiền”  (ò_ó) Tức điên


  (♥_♥) Đang yêu


  (xOx) “Noooooooooooooooooo”


  (>O<) Kinh quá, khiếp quá


  (-_o) Nháy mắt


  8(>_<)8 Ghen tị, đố kỵ


  (ô_ô) “Đang nhìn cái gì thế ???”


  (z_z) Buồn ngủ, ngái ngủ


  (9_9) Không ngủ được


  (>>) Nhìn chỗ khác


  (~o~) “Mày điên quá”


  (^_^)/~~ Tạm biệt


  (ToT)/~~~ Nói tạm biệt


  (;_;)/~~~ Tạm biệt (khóc)


  (^-^)V “Victory !!!”


  p(^^)q Chúc may mắn


  (#_#) Bị đánh bại


  (^o) (/o^)/ Nhảy múa


  (n///n) Nhút nhát, e thẹn
  (o|o) Bất ngờ


  (U_U) “Tôi xin lỗi”


  (.-.) Bị sốc


  (>*-*>) Ôm

  ^(*-*)^ Đầu hàng


  (^-^)b Thành công


  (*O*)/ Khó tin, tuyệt vời


  (^^)// Cổ vũ


  ((((((^_^wink Trốn


  (^o^)y Làm lành


  (>.<) Arrrrgh!  ($v$) Tham lam


  (-.-)zzzzz Đang ngủ


  (~_^) Nháy mắt


  ( )( O . O )( ) Khỉ


  ( L_____L ) ~zzz Đang ngủ


  (^w^) Hạnh phúc, vui vẻ


  (>w<) Sung sướng vô vùng


  (OwO) Wow !!!


  (^;_;^) Khóc hạnh phúc


  (ò_ô) “Cái gì thế ???”


  (õ_ó) “Uhhh”  Chử Kiểu