Năm nay, WeChoice Awards 2018 vinh dự có sự góp mặt của diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Thanh … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Năm nay, WeChoice Awards 2018 vinh dự có sự góp mặt của diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân – Người từng được vinh danh là 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng 2017.

#WeChoice #WeChoiceAwards2018 #WCA2018

Thành viên hội đồng thẩm định: Diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân

Đã từng góp mặt trong WeChoice Awards 2017 với tư cách Đại sứ truyền cảm hứng, năm nay Ngô Thanh Vân sẽ quay trở lại góp mặt với vai trò mới là một thành viên trong hội đồng thẩm định.

Ngô Thanh Vân là nữ minh tinh Việt…

Khác


Yume.vn Cảm ơn bạn đã xem!