“Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh. Mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời”…… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh. Mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời”…

– Sưu tầm –

#Kenh14QuotesYume.vn Chân thành cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume