trang Blog

namdinh22388Tham gia: 10/01/2008
 • Tạo avatar tên mình trên áo cầu thủ,trái tim,hình động ....
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tạo avatar tên mình trên áo cầu thủ,trái tim,hình động ....

  Tạo avatar tên mình trên áo cầu thủ,trái tim,hình động ....