trang Blog

namdinh22388Tham gia: 10/01/2008
 • Tiền Việt Nam qua các thời kỳ
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Tiền Việt Nam qua các thời kỳ


  - 20 xu:


  - 5 hào:  - 1 đồng:  - 2 đồng:

  Hình tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950:

  - 20 xu (1948):


  - 50 xu (1948):


  - 1 đồng (1947):


  - 5 đồng (1946):


  - 5 đồng (1947):

   

  Các mệnh giá trung bình:

  - 10 đồng (1948):  - 20 đồng (1946):  - 20 đồng (1947-1948):  - 50 đồng (1947):  - 50 đồng (1948-1949):

   

   

   

  Và cuối cùng là loại mệnh giá cao:


  - 100 đồng (1946-1947):  - 100 đồng (1948):  - 100 đồng (1949):  - 200 đồng (1950):  - 500 đồng (1949):

   

   

  Tiền việt nam thời xưa 1964

   
  Tiền việt nam thời xưa 1964magnify
   

  10 đồng (1948):

   
  20 đồng (1946):

   
  20 đồng (1947-1948):

   


  50 đồng (1947):  50 đồng (1948-1949):

   
   
   
  Tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950:
   
  20 xu (1948):
  50 xu (1948):


   


  1 đồng (1947):
   

   
  5 đồng (1946):


   
  5 đồng (1947):


  Những tờ bạc năm 1956   

  Tiền thời kì gần đây.   
  Tiền giấy lưu hành ở miền Nam Việt Nam năm 1964  Tiền giấy lưu hành ở miền Nam Việt Nam năm 1970


  Tiền giấy lưu hành ở Việt Nam năm 1972  Tiền việt nam những năm 1991

  Tiền hiện nay
  Tiền Việt Nam qua các thời kỳ