trang Blog

Nam Phong Vô SắcTham gia: 04/07/2011
 • Đồng bộ iPhone với máy tính bằng iTunes
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đồng bộ iPhone với máy tính bằng iTunes

  Hôm nay hướng dẫn các bạn cách đồng bộ dữ liệu giữa iPhone và máy tính (windows) bằng iTunes.

  * iTunes cho phép đồng bộ các dữ liệu sau:

  1. File hình ảnh (photo)
  2. File nhạc (music)
  3. File video
  4. Các ứng dụng cài đặt trên iPhone

  * Các bước chuẩn bị chung:

  1. Cài đặt iTunes (tải từ http://apple.com)
  2. Kết nối iPhone với máy tính
  3. Mở iTunes trên máy tính (nếu nó không tự chạy khi bạn cắm iPhone vào).

  OK. Bắt đầu đồng bộ dữ liệu của bạn.

  1/ Đồng bộ file ảnh:

  Hình ảnh có cách đồng bộ khác biệt so với các loại dữ liệu khác, nên mình giới thiệu cách đồng bộ này trước.

  1. Mở Windows Explorer, vào ổ đĩa removable disk của iPhone (khi cắm iPhone vào sẽ xuất hiện ổ đĩa này), chép toàn bộ ảnh vào thư mục My Picture trên máy tính.
  2. Trong iTunes trên máy tính, bấm mục Administrator (iPhone), chọn mục photo, check nút Sync photo...
  3. Chọn thư mục đồng bộ (mặc định là thư mục My Picture trên máy tính).

  Để chép ảnh từ máy tính vào iPhone:

  1. Vào iTunes trên máy tính, click nút Sync. (nếu chưa đồng bộ)
  2. Chép ảnh (vd: meocon.jpg) vào thư mục My Picture trên máy tính.
  3. Vào iTunes trên máy tính, click nút Sync. (meocon.jpg đã được chép vào iPhone)

  Để xoá ảnh trên iPhone:

  1. Vào iTunes trên máy tính, click nút Sync. (nếu chưa đồng bộ)
  2. Vào My Picture trên máy tính, xoá ảnh (vd: meocon.jpg) cần xoá.
  3. Vào iTunes trên máy tính, click nút Sync. (meocon.jpg đã bị xoá trên iPhone)

  2/ Đồng bộ file nhạc, video:

  Để chép nhạc, video từ máy tính vào iPhone:

  1. Dùng chuột kéo file nhạc (meocon.mp3), file video (meocon.mpg) thả vào phần library/music, library/video trong iTunes.
  2. Trong iTunes trên máy tính, bấm mục Administrator iPhone, chọn mục music, check nút Sync music, chọn mục video, check nút sync video.
  3. Click nút Sync. (meocon.mp3, meocon.mpg đã được chép lên iPhone)

  Để xoá nhạc, video trên iPhone:

  1. Vào iTunes trên máy tính, click nút Sync. (nếu chưa đồng bộ)
  2. Chọn mục library/music, xoá file nhạc (meocon.mp3); library/video, xoá file video (meocon.mpg).
  3. Bấm mục Administrator iPhone, chọn mục music, check nút Sync music; chọn mục video, check nút sync video.
  4. Click nút Sync. (meocon.mp3, meocon.mpg đã được xoá trên iPhone)

  Để đồng bộ ứng dụng của iPhone với iTunes trên máy tính, làm tương tự đồng bộ music, video.

  Chúc vui.

  Homepage: http://hoàng-nam.vn

  Đồng bộ iPhone với máy tính bằng iTunes