Đăng nhập

Nâng cao kỹ năng quản lý kho

Không phải ai cũng có thể làm công tác quản lý hàng tồn kho, bạn cần phải là những nhân viên có trình độ, có kinh nghiệm trong việc quản lý này. Hoặc nhân viên phải được cử đi học những lớp quản lý hàng tồn kho để biết cách quản lý như thế nào.

Mục tiêu tham gia khóa học

- Điều hành tối ưu hoạt động của Kho hàng và quản lý tồn trữ một cách hiệu quả, an toàn với chất lượng dịch vụ cao và chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp;
- Nhận dạng các chi phí có liên quan đến hàng tồn kho và các công cụ thành công trong quản lý hàng tồn kho: Quản lý các nhà cung cấp, Xác định lượng dự trữ tối ưu, Quản lý kho hàng và Quản lý vận tải;
- Xác định và tối ưu hóa chi phí hàng tồn kho, áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả kho hàng ở các nước công nghiệp phát triển trong điều kiện các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.

Ai nên tham dự?

- Các nhà Quản trị trung hoặc cao cấp trong doanh nghiệp;
- Những người đang làm việc trong lĩnh vực logistic hàng hóa, bộ phận mua hàng, quản lý kho hàng, quản lý hệ thống kênh phân phối, quản lý sản xuất;
- Các cá nhân và các chuyên gia có nhu cầu công việc liên quan đến quản trị kho hàng trong các doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Nội dung 1: Kiểm soát hàng tồn kho

- Phân loại và dạng hàng trong kho
- Lợi ích của việc quan ly hang ton kho hiệu quả
- Các nguyên tắc kiểm soát tồn kho
- So sánh các phương pháp quản lý hàng tồn kho
- 05 bước nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho
- Bán hàng có điều kiện, bán trả góp và các thỏa thuận mua lại hàng hóa

Nội dung 2: Quản trị chi phí hàng tồn kho

- Các chi phí liên quan đến quản trị hàng tồn kho
- Kỹ thuật phân tích ABC trong quản trị hàng tồn kho
- Quy luật Pareto trong quản trị hàng tồn kho
- Các dạng hàng tồn kho và phương pháp giảm chi phí hàng tồn kho

Nội dung 3: Lập kế hoạch hàng tồn kho

- Các vấn đề cần chú ý khi lập kế hoạch hàng tồn kho
- Lập kế hoạch dự trữ
- Phân tích nhu cầu hàng hóa và quyết định lượng hàng đặt mua
- Phương pháp ECQ
- Phương pháp đặt hàng theo mô hình POQ
- Phương pháp đặt hàng theo mô hình QDM

Nội dung 4: Chi phí vốn, giá thành& phân tích hàng tồn kho

- Phương pháp xác định giá vốn hàng nhập kho
- Bốn phương pháp tính trị giá hàng xuất kho trong quản trị chi phí hàng tồn kho
- Tính giá hàng tồn kho trong điều kiện giá cả biến động
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Phân tích hàng tồn kho trên các báo cáo tài chính

Nội dung 5: Quản trị vận hành kho hàng chuyên nghiệp

- Giới thiệu về quản trị kho hàng
- Vai trò và nhiệm vụ của kho hàng
- Phân loại kho hàng
- Một số hoạt động chính của kho hàng
- Giới thiệu một số thiết bị sử dụng trong kho hàng
- Nâng cao hiệu quả vận hành kho hàng
- Bố trí hiệu quả mặt bằng kho hàng
- Các phương pháp mã hóa các vị trí trong kho hàng
- Tối ưu khóa bố trí kho hàng
- Tối ưu hóa hoạt động lấy hàng
- Đánh giá hiệu quả kho hàng sử dụng công cụ Warehouse Profiling

Nội dung 6: : Thiết kế kho hàng & Tối ưu hóa hoạt động quản lý dự trữ trong chuỗi cung ứng

- Thiết kế kho hàng
- Mục tiêu thiết kế kho hàng
- Các bước thiết kế kho hàng – Qui trình tổng quát
- Một số vấn đề có liên quan
- Tối ưu hóa quản lý dự trữ trong chuỗi cung ứng
- Một số kiến thức về quản lý dự trữ
- Dự báo nhu cầu và các tình huống dự trữ
- Hợp đồng cung cấp
- Chia sẻ rủi ro dự trữ trong quản lý dự trữ/ kho

Hãy tham gia những khóa học trên để mang về kiến thức cho bạn và giúp doanh nghiệm quản trị tốt hơn

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận