Nắng mới

Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông …
Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tags: thanh.trac.nguyen.van's.tho | Edit Tags

Thursday December 27, 2007 - 07:44am (ICT) Edit | Delete

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận