Đăng nhập

Nắng mới

Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông …
Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân
Thanh Trắc Nguyễn Văn

Tags: thanh.trac.nguyen.van's.tho | Edit Tags

Thursday December 27, 2007 - 07:44am (ICT) Edit | Delete

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận