Nắng nóng có thể ngăn cách nhiều thứ song không thể ngăn cách tình cảm nhân dân dành cho lãnh tụ muô… – Yume.vn

— Yume.vn —

Nắng nóng có thể ngăn cách nhiều thứ song không thể ngăn cách tình cảm nhân dân dành cho lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.
Hình ảnh sinh nhật Bác trên quê hương Kim Liên, Nam Đàn






Yume.vn Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume