Nay ra đường bắt gặp bác này, thấy phía trước cứ tưởng đứa nhỏ đang mặc áo mưa l…

— Yume.vn —

Nay ra đường bắt gặp bác này, thấy phía trước cứ tưởng đứa nhỏ đang mặc áo mưa lúc quay ra thì thế này đây 🤣. quả thực là số làm tỷ phú mà, tỷ phú của sự yêu thương…
Share: Ly Ly Trang / group Không Sợ Chó

#Yume