Nền giáo dục của ta rất nhiều điều tốt ngầu, thêm ví dụ “điển hình” Sau đây…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Nền giáo dục của ta rất nhiều điều tốt ngầu, thêm ví dụ “điển hình” Sau đây.

Trong hai phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang vừa bị khởi tố, một người có con được sửa điểm thi, một người thì chuyển danh sách 13 thí sinh có sự ‘nhờ vả’ cho Phòng khảo thí xử lý.Yume Cám ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume