Nếu ai hỏi phụ nữ thích gì, hãy nói là họ thích được nắm tay….

— Yume.vn —

Nếu ai hỏi phụ nữ thích gì, hãy nói là họ thích được nắm tay.

Phụ nữ, trăm người như một, không cần vinh hoa, không cần hoa lệ, Tuy nhiên lại luôn thích được người mình yêu nắm tay.

Cái nắm tay không thể hiện được bạn yêu họ bao nhiêu, Tuy nhiên lại thể hiện được sự quan tâm bạn dành cho họ.

Cái nắm tay có thể không hoa lệ như các món quà, Tuy nhiên lại khiến đàn bà an lòng giữa dòng đời bão tố.

Cái nắm tay tưởng như giản đơn, Tuy nhiên lại là thứ đánh dấu vị trí và sự quan trọng của họ trong lòng bạn.

Đàn ông, đừng bao giờ quên nắm tay người phụ nữ mình yêu kể cả khi đang bất lực, chông chênh và mệt mỏi nhất.

Đàn bà, không mong cầu tình cảm xa hoa, mà chỉ mong chân tình bình dị.

“Chỉ cần anh nắm tay em, bão tố ngoài kia cứ để em cùng anh gánh vác”

#aFamily #hóng_trên_mạng #Hvt


#Yume