Nếu bài dự thi của bạn không đủ may mắn vào vòng trong….

— Yume.vn —

Nếu bài dự thi của bạn không đủ may mắn vào vòng trong.

Đừng buồn! Đã cơ hội dành bạn đến rồi đây!!!

Tham gia Thổ địa du hí ở: https://herewego.kenh14.vn/

#HereWeGo #ThanhAnDaiChien #Kenh14 #GrabFood #OPPO #VietjetAir
#Yume