Nếu bạn chưa biết đến người đàn ông này, thì cuộc sống của bạn vẫn còn đang là m…

— Yume.vn —

Nếu bạn chưa biết đến người đàn ông này, thì cuộc sống của bạn vẫn còn đang là màu hồng và nhìn nhận tình yêu & hôn nhân vẫn qua một lăng kính màu hồng…

Nguồn: Ký Sự Đường Phố
#Yume