Đăng nhập

Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường

Nếu hạnh phúc không đợi cuối con đường Những ngóc ngách có còn nguyên giá trị Những giấc mơ đã thôi còn mộng mị Ta vẫn...

Nếu hạnh phúc không đợi cuối con đường
Những ngóc ngách có còn nguyên giá trị
Những giấc mơ đã thôi còn mộng mị
Ta vẫn còn mong muốn đợi chờ nhau?Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Mà chỉ ở lưng chừng từng khoảnh khắc
Ta có thấy mình thực là hạnh phúc
Hay hoài nghi với chính bản thân mình?

Nếu hạnh phúc không chờ cuối con đường
Những ngã rẽ cứ chực chờ muôn lối
Ta có đủ lòng tin mà bước tới
Và đợi chờ gì nữa ở ngày mai?

Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường
Hay mình thôi đừng chờ nhau thêm nữa?
Mỗi bước thiếu nhau chông chênh một nửa
Hạnh phúc chồng chành, hạnh phúc chông chênh.

Và nếu thế, chúng mình có từ bỏ
Chút nhỏ nhoi của hạnh phúc đợi chờ
Chút dấu, chút yêu, chút mùa hạ nhỏ
Cơn mưa trái mùa rải bước cõi xưa?

1/4/2011

Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường

Nếu hạnh phúc không ở cuối con đường

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận