NẾU LÀ MỘT NHÓM BẠN BA NGƯỜI… – Yume.vn

— Yume.vn —

NẾU LÀ MỘT NHÓM BẠN BA NGƯỜI

1. Là nó đến sau, Tuy nhiên sau đó thân với bạn của mình còn hơn mình, sau đó là “Chuyện ba người”.

2. Đi chơi, một trong ba đứa không đi được, hai đứa thì thiếu thiếu, thế là hai đứa đi, đứa còn lại ở nhà facetime.

3. Mỗi khi giận nhau, đều giận theo cặp, đứa còn lại sẽ phụ trách uỷ ban hoà giải.

4. Khi hai đứa bạn mình có người yêu mà mình còn FA thì mình sẽ thành quân sư tình yêu, còn khi hai tụi nó yêu nhau, thì lại giống Harry Potter.

5. Là khi vắng một trong ba, hỏi bất kì đứa nào trong hai đứa còn lại cũng ra.

6. một trong số câu nói gây tổn hại tình bạn nhất là “Bộ nó chưa nói với mày à?”.

7. Luôn có một đứa nghĩ mình là người thừa so với hai đứa còn lại.

8. Là nhóm bạn ba đứa, hai đứa người Hoa còn một đứa người Việt, và khi đang nói chuyện hăng say thì hai đứa kia xổ nho còn mình ngồi ngó.

9.Là đi đâu cũng phải tính coi đứa nào chung xe với đứa nào, đứa nào đi lẻ, Cuối cùng 3 đứa 3 xe.

10.Hai đứa con gái và một con vịt thì thành cái chợ, Tuy nhiên nếu là ba đứa con gái thì thành cái trung tâm thương mại.

_ _ _

#L2403

By Sài Gòn Của TôiChúng tôi Cám ơn bạn đã xem bài viết này!

Yume