Nếu thay được ly nhựa nữa thì tuyệt vời!… – Yume.vn

— Yume.vn —

Nếu thay được ly nhựa nữa thì tuyệt vời! 😍
— Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/
#Cuocchientromnhua #Kenh14#19020challenge #lessplasticThái Lan được sản xuất từ Tre – Việt Nam được sản xuất từ Lục Bình
Để cho bằng bạn bằng bè, Việt Nam mình cũng đã có quai lục bình dành cho các ly take-away rồi nè!
Nguồn: Sen Việt
Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/
#Cuocchientromnhua #Kenh14#19020challenge #lessplastic
Yume