Thơ: BUÔNG…

--- Yume.vn --- Quý đọc giả đang đọc bài thơ: BUÔNG... BUÔNG Bài thơ này em viết gửi cho anh Là bài thơ với nỗi buồn...

Thơ: CHA TÔI…

--- Yume.vn --- Quý đọc giả đang xem bài thơ: CHA TÔI... CHA TÔI Một đời gian khổ lặng thầm Mưu sinh vất vã thăng trầm...

Thơ: Công cha nghĩa mẹ sinh thành…

--- Yume.vn --- Quý đọc giả đang đọc bài thơ: Công cha nghĩa mẹ sinh thành... Công cha nghĩa mẹ sinh thành Làm cách nào có...

Thơ: LỜI TẠM BIỆT Cuối cùng…

--- Yume.vn --- các bạn đang xem bài thơ: LỜI TẠM BIỆT Cuối cùng... LỜI TẠM BIỆT Cuối cùng đến bao giờ chuyện ấy sẽ xảy...

Thơ: LỜI TẠM BIỆT Cuối cùng…

--- Yume.vn --- các bạn đang xem bài thơ: LỜI TẠM BIỆT Cuối cùng... LỜI TẠM BIỆT Cuối cùng đến bao giờ chuyện ấy sẽ xảy...

Thơ: CÓ MỘT NGÀY…

--- Yume.vn --- Quý đọc giả đang xem bài thơ: CÓ MỘT NGÀY... CÓ MỘT NGÀY Có một ngày em chẳng nhớ đến anh Đôi mắt...

Thơ: LỜI CUỐI CHO ANH…

--- Yume.vn --- các bạn đang đọc bài thơ: LỜI CUỐI CHO ANH... LỜI CUỐI CHO ANH Nói như thế nào cũng khiến trái tim đau...

Thơ: GÓC NHỎ NƠI TIM…

--- Yume.vn --- Quý đọc giả đang đọc bài thơ: GÓC NHỎ NƠI TIM... GÓC NHỎ NƠI TIM Anh quay về với góc nhỏ nơi tim...

Thơ: HOÀI NIỆM BUỒN…

--- Yume.vn --- các bạn đang xem bài thơ: HOÀI NIỆM BUỒN... HOÀI NIỆM BUỒN Em vẫn biết chúng mình không duyên nợ Đêm trăng tàn...

Thơ: ƠN CHA CHƯA TRẢ, NGHĨA MẸ CHƯA ĐỀN!…

--- Yume.vn --- mọi người đang đọc bài thơ: ƠN CHA CHƯA TRẢ, NGHĨA MẸ CHƯA ĐỀN!... ƠN CHA CHƯA TRẢ, NGHĨA MẸ CHƯA ĐỀN! Cuộc...