Clip: Đưa hai cha con 40 năm sống trong rừng trở về

Clip: Đưa hai cha con 40 năm sống trong rừng trở về

Trong chương trình thời sự ngày 8/8/2013 của đài THVN đã đưa tin : Trở về sau 40 năm sống trong rừng sâu.

Trong chương trình thời sự ngày 8/8/2013 của đài THVN đã đưa tin : Trở về sau 40 năm sống trong rừng sâu.

                                                

Đang tải video....

ST

Nguồn từ yume.vn

      Tin mới nhất

      Tin mới nhất

      • 250x250_thuong-hieu-goo-n