Đăng nhập

Ngẫu 1.

Photo: Cuộc đời còn được bao nhiêu Tại sao phải nghĩ suy nhiều làm chi Từng bước ,từng bước ta đi Nắng vàng vẫn trải hương ly vẫn nồng Ngồi buồn thả thơ viển vông Đêm phố vẫn đỏ đèn lồng sắc hoa Ảo ảo nhìn mãi nhạt nhòa Thời gian chậm lại cho ta gọi thầm

Cuộc đời còn được bao nhiêu
Tại sao phải nghĩ suy nhiều làm chi
Từng bước ,từng bước ta đi
Nắng vàng vẫn trải hương ly vẫn nồng
Ngồi buồn thả thơ viển vông 
Đêm phố vẫn đỏ đèn lồng sắc hoa
Ảo ảo nhìn mãi nhạt nhòa 
Thời gian chậm lại cho ta gọi thầm

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận