Đăng nhập

NGÀY 1-6

Trước đây khi tôi buồn tôi thường tự gặm nhấm nỗi buồn một mình . Nhưng nay khi đã quá nhiều nỗi buồn tôi đã biết đối mặt với những nỗi buồn và khó khăn . Tôi đã hiểu tất cả đều có thể nhẹ nhàng qua đi nếu ta biết tự mình tháo gỡ những vướng mắc của nhưng khó khan đó . Hôm nay tôi đã giải quyết được mọi điều và đang rât nhẹ nhõm . Thông báo mình đã đổi tên của nhà mình là NGUOILODANG  . Mong niềm vui sẽ đến với tất cả những người bạn của tôi .