Ngày 28/8, Grab công bố sẽ đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam trong vòng 5 năm đến. Khoản đầu tư này …

— Yume.vn —

Ngày 28/8, Grab công bố sẽ đầu tư 500 triệu USD vào Việt Nam trong vòng 5 năm đến. Khoản đầu tư này sẽ được xài để triển khai các dịch vụ mới ở Việt Nam và mở rộng mạng lưới các dịch vụ kết nối di chuyển, giao nhận thức ăn và thanh toán điện tử, Không các thế phát triển các giải pháp mới về công nghệ di động, công nghệ tài chính và logistics.


#Yume