Đăng nhập

Ngay` đầu tiên của Dolly

Chao` các thành viên của "gia đinh`" Yume.HOm nay la` ngay` đầu tiên Dolly là thành viên của Yumi.Có rất nhiều cảm xúc,nhưng không biết nói thế nao`.Hôm nay minh` đang ôn môn nữa để chuẩn bị thi.Hic cai' môn nay` đúng la` không bít nó dễ hay khó đây.Hix.Chả biết.

chúc cả nha` 1 ngay` dzui dze na.Nhớ ghé nhà Dolly choi đó.hjhj