Đăng nhập

Ngày đẹp kết hôn cho 12 con giáp năm 2015

Năm nay, bạn gái các tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi có nhiều ngày đẹp để cưới hỏi. Người thuộc tuổi Sửu, Thìn có ít ngày đẹp hơn.

Cưới hỏi là ngày trọng đại của cả đời người. Chọn ngày đẹp, ngày tốt là khâu không thể thiếu trong phong tục cưới hỏi người Việt. Thông thường, công việc này thường do bố mẹ hoặc người có vai vế trong dòng họ đứng ra lo liệu.

Thông thường chọn tuổi ăn hỏi, kết hôn đều dựa theo ngày sinh của nữ. Chi tiết phải dựa theo Tứ trụ của cô dâu (tức năm, tháng, ngày, giờ sinh) để tính xem mệnh của cô dâu thiếu ngũ hành gì. Từ đó mới xác định được năm, tháng, ngày, giờ cưới hỏi thích hợp, có lợi cho cô dâu. Tuy vậy, nếu không biết cách tính chi tiết, các bạn có thể tham khảo các ngày lập sẵn cho 12 con giáp trong năm 2015.

Dưới đây là những ngày đẹp có lợi cho cưới hỏi:

1-1416111080-660x0-5197-1422241945.jpg

Cưới hỏi là sự kiện trọng đại của đời người. Từ xa xưa, việc chọn ngày đẹp để cưới hỏi là một khâu quan trọng trong các đám cưới của người Việt, với mong ước cho cô dâu, chú rể sống hạnh phúc tới "đầu bạc, răng long". Ảnh: Phan Dương.

Ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tý:

(Ví như tuổi Giáp Tý: 4/2/1984 - 3/2/1985 hoặc Nhâm Tý: 5/2/1972 - 3/2/1973)

- 2/3 (Thứ hai, âm lịch 12/1), 9/3 (Thứ hai, âm lịch 19/1)

- 14/3 (Thứ bảy, âm lịch 24/1), 21/3 (Thứ bảy, âm lịch 2/2)

- 7/4 (Thứ ba, âm lịch 19/2), 19/4 (Chủ nhật, âm lịch 1/3)

- 1/5 (Thứ sáu, âm lịch 13/3), 13/5 (Thứ tư, âm lịch 25/3)

- 20/5 (Thứ tư, âm lịch 3/4), 25/5 (Thứ hai, âm lịch 8/4)

- 7/7 (Thứ ba, âm lịch 22/5), 24/7 (Thứ sáu, âm lịch 9/6)

- 5/8 (Thứ tư, âm lịch 21/6), 17/8 (Thứ hai, âm lịch 4/7)

24/8 (Thứ hai, âm lịch 11/7), 29/8 (Thứ bảy, âm lịch16/7)

5/9 (Thứ bảy, âm lịch 23/7), 10/9 (Thứ năm, âm lịch 28/7)

29/9 (Thứ ba, âm lịch 17/8), 11/10 (Chủ nhật, âm lịch 29/8)

16/10 (Thứ sáu, âm lịch 4/9), 28/10 (Thứ tư, âm lịch 16/9)

15/12 (Thứ ba, âm lịch 5/11), 22/12 (Thứ ba, âm lịch 12/11)

27/12 (Chủ Nhật, âm lịch 17/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Sửu

(Ví như tuổi Ất Sửu: 4/2/1985 - 3/2/1986, Quý Sửu: 4/2/1973 - 3/2/1974)

- 1/3 (Chủ nhật, âm lịch 11/1), 25/3 (Thứ tư, âm lịch 6/2)

- 6/4 (Thứ hai, âm lịch 18/2), 18/4 (Thứ bảy, âm lịch 30/2)

- 30/4 (Thứ năm, âm lịch 12/3), 24/5 (Chủ nhật, âm lịch 7/4)

- 17/6 (Thứ tư, âm lịch 2/5), 16/8 (Chủ nhật, âm lịch

3/7)

- 28/8 (Thứ sáu, âm lịch

15/7), 27/10 (Thứ ba, âm lịch
15/9)

- 20/11 (Thứ sáu, âm lịch

9/10), 26/12 (Thứ bảy, âm lịch 16/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Dần

(Ví như tuổi Bính Dần: 4/2/1986- 3/2/1987, Giáp Dần: 4/2/1974 - 3/2/1975)

- 27/2 (Thứ sáu, âm lịch

9/1), 28/2 (Thứ bảy, âm lịch 10/1)

- 12/3 (Thứ năm, âm lịch

22/1), 23/3 (Thứ hai, âm lịch
4/2)

- 24/3 (Thứ ba, âm lịch 5/2), 4/4 (Thứ bảy, âm lịch

16/2)

- 5/4 (Chủ nhật, âm lịch

17/2), 17/4 (Thứ sáu, âm lịch
29/2)

- 18/5 (Thứ hai, âm lịch

1/4), 22/5 (Thứ sáu, âm lịch
5/4)

- 3/6 (Thứ tư, âm lịch 17/4), 11/6 (Thứ năm, âm lịch

25/4)

- 15/6 (Thứ hai, âm lịch

29/4), 23/6 (Thứ ba, âm lịch
8/5)

- 27/6 (Thứ bảy, âm lịch

12/5), 5/7 (Chủ nhật, âm lịch
20/5)

- 9/7 (Thứ năm, âm lịch 24/5), 17/7 (Thứ sáu, âm lịch

2/6)

- 21/7 (Thứ ba, âm lịch 6/6), 22/7 (Thứ tư, âm lịch

7/6)

- 29/7 (Thứ tư, âm lịch

14/6), 2/8 (Chủ nhật, âm lịch 18/6)

- 3/8 (Thứ hai, âm lịch

19/6), 10/8 (Thứ hai, âm lịch
26/6)

- 14/8 (Thứ sáu, âm lịch

1/7), 3/9 (Thứ năm, âm lịch 21/7)

- 19/9 (Thứ bảy, âm lịch

7/8), 1/10 (Thứ năm, âm lịch
19/8)

- 9/10 (Thứ sáu, âm lịch

27/8), 13/10 (Thứ ba, âm lịch 1/9)

- 21/10 (Thứ tư, âm lịch 9/9), 2/11 (Thứ hai, âm lịch

21/9)

- 6/11 (Thứ sáu, âm lịch

25/9), 14/11 (Thứ bảy, âm lịch
3/10)

- 18/11 (Thứ tư, âm lịch

7/10), 19/11 (Thứ năm, âm lịch
8/10)

- 8/12 (Thứ ba, âm lịch

27/10), 12/12 (Thứ bảy, âm lịch 2/11)

- 20/12 (Chủ nhật, âm lịch

10/11), 24/12 (Thứ năm, âm lịch
14/11)

- 25/12 (Thứ sáu, âm lịch

15/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Mão

(Ví như Đinh Mão 4/2/1987 - 3/2/1988, Ất Mão: 4/2/1975 - 3/2/1976)

- 27/2 (Thứ sáu, âm lịch 9/1), 23/3 (Thứ hai, âm lịch

4/2)

- 4/4 (Thứ bảy, âm lịch

16/2), 22/5 (Thứ sáu, âm lịch
5/4)

- 3/6 (Thứ tư, âm lịch 17/4), 15/6 (Thứ hai, âm lịch

29/4)

- 27/6 (Thứ bảy, âm lịch

12/5), 9/7 (Thứ năm, âm lịch
24/5)

- 21/7 (Thứ ba, âm lịch

6/6), 2/8 (Chủ nhật, âm lịch
18/6)

- 14/8 (Thứ sáu, âm lịch

1/7), 19/9 (Thứ bảy, âm lịch 7/8)

- 1/10 (Thứ năm, âm lịch 19/8), 13/10 (Thứ ba, âm lịch

1/9)

- 6/11 (Thứ Ssáu, âm lịch

25/9), 18/11 (Thứ tư, âm lịch
7/10)

- 12/12 (Thứ bảy, âm lịch

2/11), 24/12 (Thứ năm, âm lịch
14/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Thìn

(Ví như tuổi Mậu Thìn: 4/2/1988 - 3/2/1989), (Bính Thìn: 4/2/1976 - 3/2/1977)

- 26/2 (Thứ năm, âm lịch

8/1), 22/3 (Chủ nhật, âm lịch
3/2)

- 3/4 (Thứ sáu, âm lịch

15/2), 27/4 (Thứ hai, âm lịch
9/3)

- 9/5 (Thứ bảy, âm lịch 21/3), 21/5 (Thứ năm, âm lịch

4/4)

- 2/6 (Thứ ba, âm lịch

16/4), 1/8 (Thứ bảy, âm lịch
17/6)

- 25/8 (Thứ ba, âm lịch

12/7), 30/9 (Thứ tư, âm lịch
18/8)

- 29/11 (Chủ nhật, âm lịch

18/10), 11/12 (Thứ sáu, âm lịch
1/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tỵ

(Ví như tuổi Kỷ Tỵ: 4/2/1989 - 3/2/1990, Đinh Tỵ: 4/2/1977 - 3/2/1978)

- 26/2 (Thứ năm, âm lịch

8/1), 2/3 (Thứ hai, âm lịch
12/1)

- 9/3 (Thứ hai, âm lịch

19/1), 14/3 (Thứ bảy, âm lịch
24/1)

- 21/3 (Thứ bảy, âm lịch

2/2), 22/3 (Chủ nhật, âm lịch
3/2)

- 3/4 (Thứ sáu, âm lịch 15/2), 7/4 (Thứ ba, âm lịch 19/2)

- 19/4 (Chủ nhật, âm lịch 1/3), 27/4 (Thứ hai, âm lịch

9/3)

- 1/5 (Thứ sáu, âm lịch

13/3), 9/5 (Thứ bảy, âm lịch
21/3)

- 13/5 (Thứ tư, âm lịch 25/3), 20/5 (Thứ tư, âm lịch

3/4)

- 21/5 (Thứ năm, âm lịch

4/4), 25/5 (Thứ hai, âm lịch
8/4)

- 2/6 (Thứ ba, âm lịch

16/4), 7/7 (Thứ ba, âm lịch
22/5)

- 24/7 (Thứ sáu, âm lịch

9/6), 1/8 (Thứ bảy, âm lịch
17/6)

- 5/8 (Thứ tư, âm lịch 21/6), 17/8 (Thứ hai, âm lịch

4/7)

- 24/8 (Thứ hai, âm lịch

11/7), 25/8 (Thứ ba, âm lịch
12/7)

- 29/8 (Thứ bảy, âm lịch

16/7), 5/9 (Thứ bảy, âm lịch
23/7)

- 10/9 (Thứ năm, âm lịch

28/7), 29/9 (Thứ ba, âm lịch
17/8)

- 30/9 (Thứ tư, âm lịch 18/8), 11/10 (Chủ nhật, âm lịch

29/8)

- 16/10 (Thứ sáu, âm lịch 4/9), 28/10 (Thứ tư, âm lịch 16/9)

- 29/11 (Chủ nhật, âm lịch 18/10), 11/12 (Thứ sáu, âm lịch

1/11)

- 15/12 (Thứ ba, âm lịch

5/11), 22/12 (Thứ ba, âm lịch
12/11)

- 27/12 (Chủ nhật, âm lịch

17/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Ngọ

(Ví như tuổi Canh Ngọ: 4/2/1990 - 3/2/1991, Mậu Ngọ: 4/2/1978 - 3/2/1979)

- 24/2 (Thứ ba, âm lịch

6/1), 3/3 (Thứ ba, âm lịch
13/1)

- 8/3 (Chủ nhật, âm lịch

18/1), 15/3 (Chủ nhật, âm lịch
25/1)

- 8/4 (Thứ tư, âm lịch

20/2), 13/4 (Thứ hai, âm lịch 25/2)

- 20/4 (Thứ hai, âm lịch

2/3), 2/5 (Thứ bảy, âm lịch
14/3)

- 19/6 (Thứ sáu, âm lịch

4/5), 24/6 (Thứ tư, âm lịch
9/5)

- 1/7 (Thứ tư, âm lịch

16/5), 6/7 (Thứ hai, âm lịch
21/5)

- 13/7 (Thứ hai, âm lịch

28/5), 18/7 (Thứ bảy, âm lịch 3/6)

- 25/7 (Thứ bảy, âm lịch

10/6), 18/8 (Thứ ba, âm lịch
5/7)

- 23/8 (Chủ nhật, âm lịch

10/7), 16/9 (Thứ tư, âm lịch
4/8)

- 23/9 (Thứ tư, âm lịch

11/8), 17/10 (Thứ bảy, âm lịch
5/9)

- 10/11 (Thứ ba, âm lịch

29/9), 15/11 (Chủ nhật, âm lịch
4/10)

- 22/11 (Chủ nhật, âm lịch

11/10), 16/12 (Thứ tư, âm lịch
6/11)

- 28/12 (Thứ hai, âm lịch

18/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Mùi

(Ví như tuổi Tân Mùi: 4/2/1991-3/2/1992, Kỷ Mùi: 4/2/1979-3/2/1980)

- 28/2 (Thứ bảy, âm lịch

10/1), 12/3 (Thứ năm, âm lịch
22/1)

- 24/3 (Thứ ba, âm lịch

5/2), 5/4 (Chủ nhật, âm lịch
17/2)

- 17/4 (Thứ sáu, âm lịch

29/2), 18/5 (Thứ hai, âm lịch
1/4)

- 11/6 (Thứ năm, âm lịch 25/4), 23/6 (Thứ ba, âm lịch

8/5)

- 5/7 (Chủ nhật, âm lịch

20/5), 17/7 (Thứ sáu, âm lịch
2/6)

- 22/7 (Thứ tư, âm lịch 7/6), 29/7 (Thứ tư, âm lịch 14/6)

- 3/8 (Thứ hai, âm lịch 19/6), 10/8 (Thứ hai, âm lịch

26/6)

- 3/9 (Thứ năm, âm lịch

21/7), 9/10 (Thứ sáu, âm lịch
27/8)

- 21/10 (Thứ tư, âm lịch

9/9), 2/11 (Thứ hai, âm lịch
21/9)

- 14/11 (Thứ bảy, âm lịch 3/10), 19/11 (Thứ năm, âm lịch 8/10)

- 8/12 (Thứ ba, âm lịch

27/10), 20/12 (Chủ nhật, âm lịch
10/11)

- 25/12 (Thứ sáu, âm lịch

15/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Thân

(Ví như tuổi Nhâm Thân: 4/2/1992- 3/2/1993, Canh Thân: 4/2/1980 - 3/2/1981)

- 1/3 (Chủ nhật, âm lịch

11/1), 5/3 (Thứ năm, âm lịch
15/1)

- 25/3 (Thứ tư, âm lịch

6/2), 29/3 (Chủ nhật, âm lịch 10/2)

- 6/4 (Thứ hai, âm lịch 18/2), 10/4 (Thứ sáu, âm lịch 22/2)

- 11/4 (Thứ bảy, âm lịch 23/2), 18/4 (Thứ bảy, âm lịch 30/2)

- 22/4 (Thứ tư, âm lịch 4/3), 30/4 (Thứ năm, âm lịch

12/3)

- 4/5 (Thứ hai, âm lịch

16/3), 16/5 (Thứ bảy, âm lịch 28/3)

- 24/5 (Chủ nhật, âm lịch 7/4), 28/5 (Thứ năm, âm lịch

11/4)

- 29/5 (Thứ sáu, âm lịch 12/4), 9/6 (Thứ ba, âm lịch

23/4)

- 17/6 (Thứ tư, âm lịch 2/5), 21/6 (Chủ nhật, âm lịch

6/5)

- 3/7 (Thứ sáu, âm lịch

18/5), 4/7 (Thứ bảy, âm lịch
19/5)

- 15/7 (Thứ tư, âm lịch 30/5), 27/7 (Thứ hai, âm lịch 12/6)

- 9/8 (Chủ nhật, âm lịch

25/6), 16/8 (Chủ nhật, âm lịch
3/7)

- 21/8 (Thứ sáu, âm lịch

8/7), 28/8 (Thứ sáu, âm lịch
15/7)

- 2/9 (Thứ tư, âm lịch 20/7), 14/9 (Thứ hai, âm lịch

2/8)

- 25/9 (Thứ sáu, âm lịch

13/8), 26/9 (Thứ bảy, âm lịch
14/8)

- 19/10 (Thứ hai, âm lịch 7/9), 27/10 (Thứ ba, âm lịch 15/9)

- 1/11 (Chủ nhật, âm lịch

20/9), 20/11 (Thứ sáu, âm lịch
9/10)

- 24/11 (Thứ ba, âm lịch

13/10), 25/11 (Thứ tư, âm lịch 14/10)

- 6/12 (Chủ nhật, âm lịch 25/10), 18/12 (Thứ sáu, âm lịch 8/11)

- 19/12 (Thứ bảy, âm lịch

9/11), 26/12 (Thứ bảy, âm lịch 16/11)

- 30/12 (Thứ tư, âm lịch

20/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Dậu

(Ví như tuổi Tân Dậu: 4/2/1981 - 3/2/1982)

- 5/3 (Thứ năm, âm lịch

15/1), 29/3 (Chủ nhật, âm lịch
10/2)

- 10/4 (Thứ sáu, âm lịch

22/2), 11/4 (Thứ bảy, âm lịch 23/2)

- 22/4 (Thứ tư, âm lịch

4/3), 4/5 (Thứ hai, âm lịch
16/3)

- 16/5 (Thứ bảy, âm lịch

28/3), 28/5 (Thứ năm, âm lịch 11/4)

- 29/5 (Thứ sáu, âm lịch 12/4), 9/6 (Thứ ba, âm lịch

23/4)

- 21/6 (Chủ nhật, âm lịch

6/5), 3/7 (Thứ sáu, âm lịch
18/5)

- 4/7 (Thứ bảy, âm lịch

19/5), 15/7 (Thứ tư, âm lịch
30/5)

- 27/7 (Thứ hai, âm lịch

12/6), 9/8 (Chủ nhật, âm lịch 25/6)

- 21/8 (Thứ sáu, âm lịch

8/7), 2/9 (Thứ tư, âm lịch
20/7)

- 14/9 (Thứ hai, âm lịch

2/8), 25/9 (Thứ sáu, âm lịch
13/8)

- 26/9 (Thứ bảy, âm lịch

14/8), 19/10 (Thứ hai, âm lịch
7/9)

- 1/11 (Chủ nhật, âm lịch

20/9), 24/11 (Thứ ba, âm lịch
13/10)

- 25/11 (Thứ tư, âm lịch 14/10), 6/12 (Chủ nhật, âm lịch

25/10)

- 18/12 (Thứ sáu, âm lịch 8/11), 19/12 (Thứ bảy, âm lịch

9/11)

- 30/12 (Thứ tư, âm lịch 20/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Tuất

(Ví như tuổi Nhâm Tuất: 4/2/1982 - 3/2/1983)

- 20/2 (Thứ sáu, âm lịch

2/1), 4/3 (Thứ tư, âm lịch
14/1)

- 21/4 (Thứ ba, âm lịch 3/3), 15/5 (Thứ sáu, âm lịch

27/3)

- 27/5 (Thứ tư, âm lịch

10/4), 14/7 (Thứ ba, âm lịch
29/5)

- 26/7 (Chủ nhật, âm lịch

11/6), 7/8 (Thứ sáu, âm lịch
23/6)

- 19/8 (Thứ tư, âm lịch

6/7), 12/9 (Thứ bảy, âm lịch
30/7)

- 24/9 (Thứ năm, âm lịch

12/8), 6/10 (Thứ ba, âm lịch
24/8)

- 18/10 (Chủ nhật, âm lịch

6/9), 11/11 (Thứ tư, âm lịch 30/9)

- 23/11 (Thứ hai, âm lịch

12/10), 5/12 (Thứ bảy, âm lịch 24/10)

- 29/12 (Thứ ba, âm lịch

19/11)

Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Hợi

(Ví như tưởi Quý Hợi: 4/2/1983 - 3/2/1984)

- 20/2 (Thứ sáu, âm lịch

2/1), 24/2 (Thứ ba, âm lịch
6/1)

- 3/3 (Thứ ba, âm lịch 13/1), 4/3 (Thứ tư, âm lịch

14/1)

- 8/3 (Chủ nhật, âm lịch

18/1), 15/3 (Chủ nhật, âm lịch
25/1)

- 8/4 (Thứ tư, âm lịch

20/2), 13/4 (Thứ hai, âm lịch
25/2)

- 20/4 (Thứ hai, âm lịch

2/3), 21/4 (Thứ ba, âm lịch
3/3)

- 2/5 (Thứ bảy, âm lịch

14/3), 15/5 (Thứ sáu, âm lịch
27/3)

- 27/5 (Thứ tư, âm lịch 10/4), 19/6 (Thứ sáu, âm lịch

4/5)

- 24/6 (Thứ tư, âm lịch 9/5), 1/7 (Thứ tư, âm lịch 16/5)

- 6/7 (Thứ hai, âm lịch 21/5), 13/7 (Thứ hai, âm lịch

28/5)

- 14/7 (Thứ ba, âm lịch

29/5), 18/7 (Thứ bảy, âm lịch 3/6)

- 25/7 (Thứ bảy, âm lịch

10/6), 26/7 (Chủ nhật, âm lịch
11/6)

- 7/8 (Thứ sáu, âm lịch

23/6), 18/8 (Thứ ba, âm lịch
5/7)

- 19/8 (Thứ tư, âm lịch 6/7), 23/8 (Chủ nhật, âm lịch

10/7)

- 12/9 (Thứ bảy, âm lịch 30/7), 16/9 (Thứ tư, âm lịch

4/8)

- 23/9 (Thứ tư, âm lịch 11/8), 24/9 (Thứ năm, âm lịch 12/8)

- 6/10 (Thứ ba, âm lịch

24/8), 17/10 (Thứ bảy, âm lịch
5/9)

- 18/10 (Chủ nhật, âm lịch

6/9), 10/11 (Thứ ba, âm lịch 29/9)

- 11/11 (Thứ tư, âm lịch

30/9), 15/11 (Chủ nhật, âm lịch
4/10)

- 22/11 (Chủ nhật, âm lịch

11/10), 23/11 (Thứ hai, âm lịch
12/10)

- 5/12 (Thứ bảy, âm lịch

24/10), 16/12 (Thứ tư, âm lịch
6/11)

- 28/12 (Thứ hai, âm lịch

18/11), 29/12 (Thứ ba, âm lịch
19/11)

Ăn hỏi thường diễn ra trước lễ cưới từ 1 đến 2 tuần. Bạn có thể chủ động chọn một trong những ngày trên. Về giờ cụ thể cho từng ngày, bạn có thể tra giờ Hoàng đạo hay giờ Hỷ (lợi cho ăn hỏi, cưới gả) trong sách hay tra cứu miễn phí trên các trang web.

Nguyễn Mạnh Linh

Ngày đẹp kết hôn cho 12 con giáp năm 2015

Ngày đẹp kết hôn cho 12 con giáp năm 2015

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận