Ngay lúc này 22:30p , đám cháy ở công ty phích nước Rạng Đông vẫn chưa được dập tắt. Lực lượng cứu…

— Yume.vn —

Ngay lúc này 22:30p , đám cháy ở công ty phích nước Rạng Đông vẫn chưa được dập tắt. Lực lượng cứu hoả phải làm việc liên tục để dập lửa.

#aFamilyPhotos #Hvt#Yume