Ngay lúc này 3 oto tông liên hoàn trên Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, khúc vừa xuốn…

— Yume.vn —

Ngay lúc này 3 oto tông liên hoàn trên Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, khúc vừa xuống cầu vượt Hàng Xanh, hướng hàng xanh về dòng xoay Điện Biên Phủ.

Nghe nói cãi cọ nhiều lắm

#Yume