Ngay lúc này phát hiện 1 xác qua đời nam (trung niên) trên đường Nguyễn Duy Trinh, …

— Yume.vn —

Ngay lúc này phát hiện 1 xác qua đời nam (trung niên) trên đường Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu, Q9. Đoạn ngay cầu xây dựng.
#Yume