Đăng nhập

Ngày mai...!!!

ngày mai
ngày mai sẽ đuổi việc một thằng bạn
ngày mai mọi chuyện không mấy tốt đẹp
căng thẳng
cuộc sống là căng thẳng

nhưng biết làm gì hơn!!!

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận