Đăng nhập

Ngày tháng bặt tin nhau...

Có nỗi đau nào hơn ngày tháng bặt tin nhau???

Vẫn mây trên đầu và vẫn nắng ở trên 

Cỏ lá xanh xao nuối tiếc thuở ban đầu 

Môi mắt ngác ngơ những ráng chiều phai dấu 

Có nỗi đau nào hơn ngày tháng bặt tin nhau???

Ngày tháng bặt tin nhau...

Ngày tháng bặt tin nhau...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận