Đăng nhập

ngày ....tháng... năm ...

Trời hôm nay bỗng mưa ! Mưa....buồn ! hay là : Mưa. Buồn !T chẳng biết nữa ,T đang suy nghĩ về rất nhìu chuyện .... chuyện học hành, gia đìnhT, ban bèT ,... Chỉ có 1 người ma` trc đây T thường nghĩ đến rất nhìu thì nay chẳng mún nghĩ đến nữa ...

Làm sao để mình có 1 lựa chọn đúng trc ngưỡng cửa DH ... TRc đây mình cứ nghĩ là sẽ dễ dàng lắm , cứ thích thì sẽ cố học vì nó thôi , nhưng now thì khác rùi ...mình phải có trách nhiệm với quyết định đó , trách nhiệm đó còn gắm với cả gia đình nữa ...

Có lúc con rất muốn làm ba mẹ hài lòng , ko ...ko là có lúc mà la`luôn luôn như thế ...nhưng sở thích of con thì lại khiến ba mẹ phải lo nghĩ nhìu ... Chưa bao giờ con cảm thấy khó thế này , khó quyết định thế này ...

Giờ cũng khuya rùi , trời hôm nay mát mẻ mà sao T thấy mình khó chịu quá ,...

...Phải về nhà thôi ...về học bài nữa chứ ! Đi mua food cho đôi- cá -thân -yêu , nhưng người ta đóng cửa rồi , sáng mai lại đi học mà ở nhà thì ko còn thứ gì cho nó ăn nữa , ...hey..( thở dài)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận