Ngay trong khi tuyệt vọng nhất cũng có ánh sáng nơi cuối đường :)) – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Ngay trong khi tuyệt vọng nhất cũng có ánh sáng nơi cuối đường )Yume Chân thành cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume