Đăng nhập

Nghệ thuật cắt giấy 3D Kirigami

Nghệ thuật cắt giấy Kirigami (xếp giấy 3D) có xuất xứ từ nước Nhật, có nguồn gốc từ Nghệ thuật xếp giấy Origami.

Nghệ thuật cắt giấy Kirigami (xếp giấy 3D) có xuất xứ từ nước Nhật, có nguồn gốc từ Nghệ thuật xếp giấy Origami. Trong tiếng Nhật kiri có nghĩa là cắt, còn gami có nghĩa là giấy. Gọi chung Kirigami có nghĩa chung là nghệ thuật cắt giấy. Một tác phẩm Karigami có đặc điểm là phải gấp lại được nên tác phẩm rất dễ bảo quản.

Video content...

Video content...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bài liên quan Chuyên đề - Người Sài Gòn :

1. Vua xương rồng Ngô Thọ Trường

2. Làm phim từ ảnh chụp

3. Nghệ thuật cắt giấy 3D Kirigami

Nghệ thuật cắt giấy 3D Kirigami

Nghệ thuật cắt giấy 3D Kirigami

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận